Fundacja Już wiem !

Fundacja Inicjatyw Edukacji Nieformalnej „JUŻ WIEM”

Celem naszego działania jest promowanie wszelkich form edukacji nieformalnej i animacji wśród różnych grup społecznych i prowadzenie aktywnej działalności w tym zakresie, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.

Fundacja Inicjatyw Edukacji Nieformalnej „JUŻ WIEM” zaprasza do skorzystania z oferty  innowacyjnych zajęć nauczania matematyki.
Projekt Fundacji pn. „MatGigant” jest innowacyjną metodą nauczania matematyki przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat poprzez zabawę (łączącą w sobie elementy rozumowania, wyobraźni przestrzennej, kreatywności i sztuki). „MatGigant” realizowany jest w małych max. 10-osobowych grupach, a 30 minutowe zajęcia jeden raz w tygodniu są bardzo atrakcyjne poprzez animacje misia pluszowego
o imieniu „MatMiś”.
Uczenie się matematyki stanowi obligatoryjny element nauczania ogólnego, ale równie istotnym elementem jest nabywanie kompetencji związanych z matematyką w toku edukacji nieformalnej, podczas codziennych doświadczeń dzieci.
Często padające pytanie – czy na matematykę w tym wieku nie jest za szybko? Z pełną świadomością odpowiadamy – nic bardziej mylnego! To właśnie w tym czasie rozwijane umiejętności matematyczne pomagają dzieciom w zdobywaniu doświadczeń w zakresie działań matematycznych, ćwiczą technikę rachunkową, umożliwiają zrozumienie trudnych pojęć matematycznych, pozwalają na samodzielne wyciąganie wniosków z przeżywanych sytuacji. Traktując dziecko podmiotowo w zabawie w matematykę dajemy dziecku zasoby, podstawy do samodzielnego kształtowania swojego losu/decydowania o sobie.
Stąd w trakcie naszych zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli, dzieci są odkrywcami, którzy w drodze własnych doświadczeń i eksperymentów odnajdują matematykę wszędzie tj. w sali edukacyjnej, w parku, na ulicy, w świecie przyrody, muzyki itd.
W projekcie „MatGigant” dzieci badają, eksperymentują, dyskutują, wyciągają wnioski przy pomocy burzy mózgów, korygowania błędów w myśleniu przeplatanych aktywnością ruchową. Wszystkie zajęcia kończą się pracą domową – przekazywaną na kartach pracy. Zajęcia realizujemy w pomieszczeniach przedszkola, a 90 % czasu spędzamy aktywnie na podłodze z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych oraz „MatMisia”, który poszukuje odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań
i wątpliwości.
Dla zainteresowanych przedszkoli oferta jest „szyta na miarę”, zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.
Ogólna cena za 30 minutowe zajęcia to koszt 25,00 zł/1 osoba/tydzień. Zadzwoń odpowiemy na Twoje pytania – tel. 788 521 527.

ODKRYJ Z NAMI MATEMATYKĘ
BAWIĄC SIĘ

  • innowacyjna metoda nauczania matematyki małych odkrywców – przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat
  • zajęcia w małych max. 10 osobowych grupach
  • zajęcia animuje miś pluszowy o imieniu MatMiś.

JUŻ OD PAŹDZIERNIKA W KOSZALIŃSKICH PRZEDSZKOLACH