Fundacja Już wiem !

Praca domowa

Praca domowa…
na pewno aktualnie budzi wiele kontrowersji.
Edukatorzy Fundacji „Już Wiem” po każdych zajęciach polecają zadania domowe.
Są to zadania ambitne, ale zrozumiałe i dostępne dla naszych uczniów na poziomie ich możliwości, które:
  • uwzględniają wiedzę zdobytą na zajęciach
  • cechują się pożądaną trudnością (nie są zbyt łatwe, ani za trudne)
  • pokazują zastosowanie nauki w życiu codziennym
  • zawierają element grywalizacji, czyli zaskoczenia, „zagadki”, nagradzania, dostarczania informacji zwrotnej a przede wszystkim zwiększania motywacji.
Poniżej przykłady prac domowych wykonanych przez naszych uczniów.
Nie możemy się napatrzeć a Wy?